2013.04.26-28 Pobyt w Warszawie na zaproszenie Skandii ?ycie

IMG 8473W dniach26-28 kwietnia 2013 r. na zaproszenia Skandii ?ycie Towarzystwo Ubezpiecze? S.A. przebywali?my w Warszawie.Tam wzi?li?my udzia? w Skandia Maraton Long Team na dystansie 38km. Wy?cig uko?czyli?my wszyscy na klasyfikowanych miejscach, co by?o niew?tpliwie naszym ogromnym sukcesem, gdy? by? to pierwszy nasz udzia? w tak profesjonalnych zawodach kolarskich. [http://skandiamaraton.pl/files/EtapyWyniki/pdf/WarszawaMini1367064941085161000.pdf]
Ca?y pobyt obfitowa? w mnstwo wra?e?. Zwiedzili?my Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik,Stadion Narodowy.Wsplny spacer po Starym Mie?cie by? atrakcyjnym zako?czeniem dnia po trudach kolarskich rywalizacji. Cudownie sp?dzili?my czas w Warszawie, dzi?ki Prezesowi Skandii Panu Paw?owi Ziemba oraz Pani Agacie Romanowskiej , ktra ten pobyt zorganizowa?a i przez ca?y czas wspaniale opiekowa?a sie nami. Do domu wrcili?my pe?ni wra?e? i szcz??liwi.Dzi?kujemy!(foto-galeria)

 

...kliknij aby ods?ucha?...

koledy 200
 
TURNIEJ TENISOWY
minitenisplakat

Dwch tenisistw: Piotr Tatol z Growa I?aweckiego oraz Marcin Lechowski, organizuj? turniej tenisa ziemnego w Sztokholmie, ktry odb?dzie si? 15 marca 2013r. Turniej kierowany jest do Polonii mieszkaj?cej w Szwecji. Do wygrania bed? nagrody sponsorskie oraz puchary. Ca?a kwota zebrana przez organizatorw z wpisowego, b?dzie przeznaczona na potrzeby naszej placwki. Organizatorzy spodziewaj? si? oko?o 32 uczestnikw. Trzymamy kciuki za organizatorw i uczestnikw Turnieju i ?yczymy Wszystkim wielu wra?e? i samych sukcesw. Mo?e z czasem turniej w Sztokholmie stanie si? turniejem dla Polonii z ca?ego ?wiata. B?dziemy o tym informowa? na naszej stronie. TRZYMAMY KCIUKI I DZI?KUJEMY ZA PAMIE? O NAS.

(POLONIACUP STOCKHOLM 2013 profilfacebook)tenis

 
FERIE ZIMOWE 2013

altW naszym Domu szybko p?ynie ?ycie,

No i mieszka nam si? tutaj znakomicie.

Czas feryjny wolne chwile, odpoczynek

Dla ch?opakw dziewi?tnastu, jedenastu za? dziewczynek.

Ferie przywita?y wszystkich ?niegiem,

No wi?c my na lodowisko biegiem!

Cho? spotkania bliskie by?y cia?a z lodem,

Nauczyli?my si? je?dzi? mimochodem.phoca thumb l p1030381

I na ?y?wach ju? nie straszna jazda;

Potem narty nie powstydzi?by si? ?aden gazda!

I ba?wana lepili?my, by? te? zjazd na byle czym,

Jazda z grki na pazurki, z ty?u ?niegu dym.

By si? jako? ogrza?, na basen jedziemy,

W wolnej chwili film obejrze? do kina idziemy.

A wieczorem mo?na spotka? si?, pogada?,

phoca thumb l imgp2879Ciasto upiec, frytki zrobi?, potem to pozjada?.

I na kulig ruszy?, zako?czy? ogniskiem

I kie?bask? upieczon? nad tym paleniskiem.

I muzyczne te? spotkania si? odby?y,phoca thumb l p1030336

?piewali?my wszyscy, ile kto ma si?y.

I w ostatni week-end ferii w sobot?, niedziel?

Odwiedzili nas z Warszawy przyjaciele.

Czas sp?dzili?my ciekawie oraz mi?o.

Szkoda, ?e to wszystko si? sko?czy?o.

phoca thumb l p1030448 Z feryjnym pozdrowieniem
 
ODWIEDZILI NAS, NASI PRZYJACIELE...

IMGP3003W dniach 1-3.02.2013r. odwiedzili nas nasi przjaciele, Panowie Krzysztof, Andrzej, Tomek , Micha? i kolega Szymon. Czas up?yn?? nam na d?ugich rozmowach, wsplnych spacerach i przeja?d?kach samochodowych. By?y te? konkursy i wsplne zabawy. Nauczyli?my naszych przyjaci? podstawowych zasad w sumo i stoczyli?my kilka potyczek, poprzedzonych wsplnym treningiem. Mi?o by?o Was go?ci?...i juz z ut?sknieniem czekamy na nast?pn? wizyt?(foto-galeria)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 13

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w ca?o?ci jak, i rwnie? w poszczeglnych cz??ciach bez pisemnej zgody Dyrektora WPO-W im.J.Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE