miniIMG 314920 grudnia w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie odby?o si? wydarzenie bezprecedensowe. Ponad 300-osobowa publiczno?? obejrza?a charytatywny koncert gwiazdkowy zorganizowany przez uczniw z pomoc? organizatorki - nauczycielki angielskiego p. prof. Katarzyny Smoluk. Dobrze rozleklamowane wydarzenie spe?ni?o oczekiwania uczniw zach?conych profesjonalnymi plakatami i zwiastunami. Mimo du?ych obaw, wielu go?ci by?o pod wra?eniem rozmachu organizacyjnego. O najwa?niejsze pierwsze wra?enie zadba?a scenografka Justyna Szewczuk (2IB). Jej zamys? aran?acyjny i gustowne dekoracje po cz??ci skaza?y przedsi?wzi?cie na sukces. Wchodz?cy do auli widzowie zasiadali w teatralnych krzes?ach oszo?omieni niecodzienn? atmosfer? tego miejsca. Najwa?niejsi jednak byli arty?ci, ktrzy pokazali nie tylko talent, ale przede wszystkim entuzjazm, energi? i rado?? z przebywania ze sob?. Dopracowane wyst?py przeplata?y si? z zapowiedziami przesympatycznych konferansjerek. Udana konwencja koncertu wprowadzi?a wszystkich w klimat prawdziwych ?wi?t, tych zachowanych w dzieci?cych wspomnieniach. W po?owie wyst?pu wszyscy wykonawcy usiedli na scenie, ubierali choink?, wspierali wyst?puj?cych kolegw. Unikni?cie zb?dnej przy tego rodzaju przedstawieniach sztuczno?ci to klucz do sukcesu, ktry zosta? zauwa?ony przez grono pedagogiczne, rodzicw i uczniw. W?rd wykonanych utworw znalaz?y si? m. in. "All I want for Christmas is you", "Baby, it's cold outside", "Santa Claus is Coming to town" i "Let it snow"(foto-galeria)

Produkcja i re?yseria: Marianna Skrka 2IB
I asystent: Kasia Kosim 2c
II asystent: Marysia G?adysz 2a
Konsultant ds. artystycznych: Zofia Kowalewska 2IB
Przygotowanie stoisk: Asia Piotrowska 2IB
Szef sekcji technicznej: Jasiek Przyby?owicz 2IB
Scenografia: Justyna Szewczuk 2IB
Zdj?cia: Agata Nguyen 2IB
I operator kamery: Krzy? Gantner 2IB
Wyst?pili:

Vanessa ALEKSANDER - Kuba BARYLSKI - Mateusz DANKOWSKI - Marysia G?ADYSZ - Julia KOPIJ - Kasia KOSIM - Kaja KOWALCZYK - Natalia KOWALCZYK - Zosia KOWALEWSKA - Kacper KRASOWIAK - Konrad KRAWCZYK - Rafa? KRL - Micha? MALICKI - Dominika MARKIEWICZ - Gosia NOWAK - Berenika PEL - Asia PIOTROWSKA - Mateusz PRCHNIAK - Klaudia REINERT - Miko?aj ROGUSKI - Tasza ROSTOCKA - Marianna SKRKA - Eliza STANKIEWICZ - Karolina SZTOLCMAN - Ania TRAN - Rita WACZKOWSKA - Agata ZALEWSKA - Monika ZBYTNIEWSKA
Konferansjerki: Magdalena Mazur, Magdalena Wojnecka

Specjalne podzi?kowania dla:

Taszy Rostockiej, Marysi Wieczorek, Kuby Barylskiego, Moniki Zbytniewskiej, Kuby Zowczaka i Mateusza Prchniaka, Ewy Pot?py, Marysi Tran i Uli Dzudzewicz. Dzi?kujemy!

 
MIKO?AJ

demini

W TYM ROKU MIKO?AJ BY? BARDZO BOGATY,DZI?KI WSPARCIU I DOBREMU SERCU, JAKIE OKAZALI:

PAN MIRON SYCZ POSE? NA SEJM RP, PAN WOJCIECH PROKOCKI STAROSTA POWIATU BARTOSZYCKIEGO, PAN ZBIGNIEW PIETRZAK, PAN ARTUR RYGIELSKI, PAN JERZY D?BICKI, PANI MIROS?AWA SZUBA, PAN KRZYSZTOF KUZIAK, UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 7 W BARTOSZYCACH, PAN JAROS?AW WI?NIEWSKI, PIEKARNIA BIA?OWIE?EC W KORSZACH, SUPERMARKET 1 JEDYNKA W BARTOSZYCACH, PIEKARNIA WARMI?SKA W BRANIEWIE, FUNDACJA WAWEL Z RODZIN?, POLMLEK Sp.z.o.o Z LIDZBARKA WARMI?SKIEGO, NADLE?NICTWO GROWO I?AWECKIE, ZESP? SZK? Z UKRAI?SKIM J?ZYKIEM NAUCZANIA W GROWIE I?AWECKIM, GIMNAZJUM NR 1 w GROWIE I?AWECKIM, ZESPL SZK? W GROWIE I?AWECKIM, PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE STOKROTKA w BARTOSZYCACH, PRACOWNICY SKANDIA ?YCIE TU S.A. w WARSZAWIE, PIEKARNIA WARMI?SKA w BARTOSZYCACH, WARSZAWSKI DOM HANDLOWY S.A W O?AROWIE MAZOWIECKIM .

DZIECI CIESZY?Y SI? Z OTRZYMANYCH UPOMINKW I S?ODKO?CI.

WSZYSKIM Z CA?EGO SERCA DZI?KUJEMYZA TROSK? I PAMI?? O NAS.(foto-galeria)

 
JASE?KA 2012

JASELKAMINIPrzyszli?my tu do Was z radosn? nowin?, aby si? pok?oni? przed Bo?? Dziecin?. Przyszli?my weseli, by?cie nas przyj?li, hej kol?da, kol?da!

S?owami tej radosnej kol?dy nasi wychowankowie rozpocz?li w dniu 20 grudnia przedstawienie Jase?kowe. Nasi podopieczni wcielili si? w role prawie wszystkich postaci wyst?puj?cych w tradycyjnych ludowych jase?kach: Maryi, Jzefa, Trzech Krli, Heroda, Anio?w. Nie zabrak?o te? pasterzy. Mali aktorzy z wielkimi rolami uskrzydlili widzw, ktrzy mieli okazj? przypomnienia historii narodzin Jezusa najpi?kniejszej ?wi?tecznej historii. Oprcz bogatej tre?ci jase?kowego widowiska, mo?na by?o us?ysze? w wykonaniu naszych dzieci, pi?kne polskie kol?dy. Wszystkim udzieli? si? nastrj i ?wi?teczny klimat i ca?y nasz dom rado?nie wraz z aktorami ?piewa? kol?dy/DK(foto-galeria)

 
ZSZMINIDnia 18 grudnia odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunem z Zespo?u Szk? Zawodowych im. St. Staszica w Lidzbarku Warmi?skim.

Dzi?ki bezinteresownemu zaanga?owaniu uczniw, nauczycieli ka?de dziecko z naszego Domu zosta?o obdarowane ?wi?tecznym prezentem.

Podczas wsplnego wykonywania ?a?cucha przyja?ni uda?o si? stworzy? ciep??, rodzinn? i ?wi?teczn? atmosfer?/DK(foto-galeria)

 
2012.12.17 WIZYTA S?UCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
miniu3wDnia 17.12.2012 r. odby?o si? spotkanie wychowankw naszego Domu ze s?uchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bartoszycach, z ktrym nasz Dom ma podpisane porozumienie o wsp?pracy. W mi?ej rodzinnej atmosferze przybli?ono dzieciom tradycje zwi?zane ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Wsplnie czytali?my wiersze i fragmenty ksi??ek. ?piewane wsplnie kol?dywprowadzi?y wszystkich w nastrj ?wi?t. To by?o ciekawe i mi?e spotkanie. Dzi?kujemy/DB(foto-galeria)
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 13

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w ca?o?ci jak, i rwnie? w poszczeglnych cz??ciach bez pisemnej zgody Dyrektora WPO-W im.J.Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE