CZUWAJĄ NAD NAMI:

 

Dyrektor mgr Danuta Bill

 Z-ca dyrektora  mgr Danuta Koronkiewicz

WSPIERAJĄ NAS:

 

Psycholog Sylwia Kozar

Pedagog Beata Ławrynowicz

Prac. Socjalny Iwona Łastowska